Wszystkie pliki zamieszczone są przeznaczone do celów informacyjnych i edukacyjnych, ani miejsce lub hosting provider, ani inne osoby fizyczne lub prawne nie może nosić przydomek Który odpowiada za zamieszczone materiały. Jeśli uważasz, że wszystkie pliki umieszczone z naruszeniem swoich praw, należy natychmiast skontaktować się z administratorem w celu eliminacji przestępstwa